Verze 3.0

Reworked on
11.05.2020

Tato pravidla platí jak pro web, tak pro všechny sociální sítě NOBLE HORSE CHAMPION.

Všeobecná pravidla

Chceme přátelskou a respektující komunitu. Každý se na této komunitě podílí, proto prosím buďte tolerantní jeden k druhému a respektujte názory druhých.
Váš názor je pro nás velice důležitý, a proto jsme rádi za každé komentáře, nápady nebo feedback. Kritika je též vítána, ale jen pokud je objektivní.
Netolerujeme urážky nebo výroky, které diskriminují rasu, původ, pohlaví, náboženství, ideologii, postižení, věk nebo sexuální identitu člověka
Dále je zakázaná šikana a jakékoliv výhružky.
Mějte prosím na paměti, že v této komunitě je mnoho nezletilých osob a proto žádáme aby jste k ostatním byli přátelští.
Pokud si všimnete někoho, kdo tyto zásady poruší - pro nás samozřejmé - chování, napište prosím na podporu. Pomůžeme vám.

Pravidla týkající se účtu

Předávání hesla není povoleno
Chystáme pro vás funkci, která vám pomůže se starat o koně když nebudete dostupní.
S koňmi v době vaší nepřítomnosti se nic nestane. Neonemocní ani neumřou. Pouze budou hlasoví a špinaví.
Regardless of the multi-account rules, we allow a maximum of two registrations per user per day. We have had to fight against account spamming in the past and would like to take targeted action against it. This is especially true for proxy servers that are supposed to hide IP addresses. Any violation of this rule will result in the immediate deletion of the respective accounts.

Multi účty

Povolujeme zakládání multi účtů, ale pouze v případě, že nebudete obohacovat a porušovat tak pravidla.
Je zákázáno aby tyto úšty spolupracovaly. To znamená, že je zakázáno obchodování mezi těmito účty. Týká se to také připouštění hřebců.
Tyto účty nesmí být spolu v klubu.
Kdokoliv kdo tyto pravidla pruší bude ihned v budoucnu zabanován. V minulosti již došlo k mnoha hrubým porušením těchto pravidel a chceme se tomuto vyhnout v zájmu všech hráčů, kteří respektují pravidla a nepodvádějí.

Porušení pravidel

Při porušení našich pravidel si vyhrazujeme právo zablokovat nebo zrušit účet, který neuposlechne varování.